Bắc Ninh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn

17/02/2020 09:14 Số lượt xem: 271

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. Trong đó, một số nội dung về phương án tổ chức bán đấu giá được quy định cụ thể như sau:

Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Trong năm 2020.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh; Nộp tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm của khu đất do tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xác định bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của tổ chức tài chính có chức năng bảo lãnh theo quy định; Mức phí tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá có trách nhiệm: Lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định; hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được phê duyệt; quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hoàn thiện thủ tục hồ sơ về môi trường theo quy định; Sau khi hoàn thành xong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý đối với đất công trình công cộng (gồm: Đất trường mầm non; đất cây xanh; đất giao thông, bãi đỗ xe; đất rãnh thoát nước) theo quy định.

Hình thức đấu giá: Tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất (trong đó diện tích đất ở 12.770,9m2); Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc bán đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền trúng đấu giá: Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước như sau:

Đợt 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước.

Đợt 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn lại vào ngân sách Nhà nước.

Dự kiến giá trị thu được và sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá: Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước tạm tính theo Bảng giá đất 39.334.372.000 đồng (Bằng chữ: Ba chín tỷ, ba trăm ba tư triệu, ba trăm bảy hai nghìn đồng); Sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn.

Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức đấu giá để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

(Chi tiết theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh)
P.KTN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3941

Đã truy cập : 43696337