Bắc Ninh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong

18/12/2019 07:36 Số lượt xem: 1560
Ngày 22/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND phê
duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện
Yên Phong. Trong đó, một số nội dung chính được quy định cụ thể như sau:
1. Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô
thị; Địa chỉ: Tổ 4, Trung tâm thương mại Đông Anh, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội; Người đại diện: Ồng Nguyễn Thành Chu - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng
thành viên; Giấy chứng minh nhân dân số 125623315; ngày cấp 30/3/2011; nơi cấp: Công an
tỉnh Bắc Ninh.
2. Tổng diện tích khu đất 85.182,lm 2 (trong đó diện tích đất ở trúng đấu giá quyền sử dụng đất
là 32.212,6m 2 ) theo Quyết định giao đất số 422/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh,
gồm: Đất ở (321 lô): 32.212,6m 2 ; Đất nhà văn hóa: 1.377,4m 2 ; Đất thương mại: 1.684,1 m 2 ;
Đất cây xanh: 8.276,6m 2 ; Đất bãi đỗ xe: 1.169,9m 2 ; Đất sân thể dục thể thao 2.070,9m 2 ; Đất
giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 38.390,6m 2 ; Vị trí khu đất: Tại xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.
3. Mục đích, thời hạn sử dụng của khu đất: Mục đích, hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền
sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở xã Dũng
Liệt, huyện Yên Phong; Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá toàn
bộ khu đất là 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá
quyền sử dụng đất.
4. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 127.466.888.000 đồng (Một trăm hai mươi bẩy tỷ, bốn trăm
sáu mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).
5. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất; trách nhiệm của
người trúng đấu giá thực hiện theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt,
huyện Yên Phong.
(Chi tiết theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4764

Đã truy cập : 45387176