Bắc Ninh: Mục tiêu tăng trưởng 4 – 5% trong năm 2021

11/12/2020 15:15 Số lượt xem: 447

Tại Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại Kỳ họp 21 Hội đồng nhân dân tỉnh (Nguồn: Internet)

Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2020, Phó Chủ tịch Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, với nhiều điểm sáng.

Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2020 ước 122,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,36% so với năm trước; quy mô GRDP (giá hiện hành) tiếp tục được mở rộng, ước 205,1 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước 144,5 triệu đồng, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Tận dụng cơ hội “vàng” đón làn sóng mới những dòng vốn FDI chất lượng, lũy kế đến hết ngày 31/10/2020, có 1.607 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 19,7 tỷ USD. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 1,128 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019. Xuất khẩu hàng hóa ước 36,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2019; nhập khẩu 31,5 tỷ USD, tăng 12,3%. Thu ngân sách Nhà nước ước 29,8 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước 23,5 nghìn tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 4/63 tỉnh, thành phố (tăng 11 bậc, với điểm số cao nhất sau 8 năm); chỉ số cải cách hành chính công (PAR INDEX) đứng vị trí thứ 18/63 (tăng 5 bậc); chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) đứng thứ 6/63 (tăng 5 bậc).

Tỉnh Bắc Ninh hoàn thành chương trình nông thôn mới với 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện, đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hồ sơ đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; công nhận bảo vật Quốc gia đối với 12 văn bia Tiến sĩ Văn miếu Bắc Ninh và Cửa Võng Đình Diềm.

Với chủ đề năm 2021 “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cùng với đó, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh để phát triển. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chú trọng thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, nhất là thu hút các nhà đầu tư đô thị lớn, thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại của tỉnh theo hướng bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đô thị thông minh, hoàn thiện các tiêu chí Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Mục tiêu tăng trưởng (GRDP) năm 2021 là 4 - 5%; GRDP bình quân đầu người là 149,4 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 68,8 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước 27,8 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2021 là 1,1%....

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7011

Đã truy cập : 45174190