Bắc Ninh: Giữ gìn và phát huy truyền thống các làng nghề

18/02/2020 11:02 Số lượt xem: 135

Giữ gìn và phát huy truyền thống các làng nghề gắn với phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) đang là một trong những hướng đi quan trọng mang lại nguồn thu nhập tốt cho lao động địa phương. Đặc biệt, trong xu thế đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất tại các làng nghề của Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội mới để phát triển.

Làng nghề tranh Đông Hồ đã nổi tiếng khắp cả nước về làm tranh dân gian

Là địa phương có diện tích nhỏ nhất, nhưng Bắc Ninh lại là một trong những tỉnh có nhiều làng nghề nhất cả nước. Những năm qua, nhờ có những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện thúc đẩy các làng nghề phát triển, cùng với sự cố gắng của các doanh nghiệpvà người dân tỉnh nhà, nhìn chung các làng nghề tại Bắc Ninh đều có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với hơn 60 làng, trong đó có 31 làng nghề truyền thống, được phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh thu hút gần 80 nghìn lao động, đóng góp vào GDP của tỉnh khoảng 8%. Trong đó có thể kể đến một số làng nghề nổi bật: làng nghề Gỗ Đồng Kỵ (Từ Sơn), gốm Phù Lãng (Quế Võ), tranh Đông Hồ (Thuận Thành), đúc đồng Đại Bái (Gia Bình), chạm khắc gỗ Phù Khê (Từ sơn), tre trúc Xuân Lai (Gia Bình)…

 

Làng nghề Đúc đồng Đại Bái

Trong những năm tới, để giữ gìn và phát huy nghề truyền thống các làng nghề trên địa bàn tỉnh và nâng cao thu nhập cho người lao động tại các làng nghề, tỉnh Bắc Ninh chủ trương phát triển làng nghề có thế mạnh và tiềm năng; Tập trung phát triển thị trường để phát triển cả về số lượng và quy mô các làng nghề; Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bồi dưỡng trình độ quản lý cho chủ các cơ sở làng nghề; Khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất tại các làng nghề để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường.

 

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4300

Đã truy cập : 43696303