Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư và Chỉ số sản xuất công nghiệp

13/10/2017 07:42 Số lượt xem: 1302

Tháng 9, Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án FDI và cấp 19 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh vốn (14 lượt dự án FDI, 5 lượt dự án trong nước), tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng trong tháng là 77,89 triệu USD.

Như vậy, trong 9 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự án vào các KCN tập trung là hơn 3,005 tỷ USD, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Cụ thể, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 354,97 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 2,743 tỷ USD (trong nước 31,75 triệu USD; FDI là 2,711 tỷ USD); 6 lượt dự án điều chỉnh giảm vốn 4,42 triệu USD.

Hiện trong các KCN Bắc Ninh có 1.164 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (409 dự án trong nước và 755 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt gần 16,3 tỷ USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong 9 tháng tăng 25,1 % so với cùng kỳ (cao nhất cả nước).

Thái Uyên

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1259

Đã truy cập : 42946066