6 tháng tiếp nhận 2867 hồ sơ của công dân và doanh nghiệp, gần 100% số hồ sơ trả đúng và trước hạn

04/07/2018 12:27 Số lượt xem: 571

            6 tháng đầu năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh) tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, phối hợp chặt chẽ với Bộ phận giám sát và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công nhằm đảm bảo phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân đến giao dịch các thủ tục hành chính liên quan của Sở, bước đầu đã đạt được những kết quả tốt trên các lĩnh vực. Kết quả, đến hết tháng 6/2018 tiếp nhận 2867 hồ sơ của công dân và doanh nghiệp; trả kết quả cho 2.863 hồ sơ doanh nghiệp. Trong đó lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (chủ trương đầu tư) trong nước là: 119 hồ sơ; Lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài: 146 hồ sơ; đầu tư công có 320 hồ sơ; Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư có 47 hồ sơ và lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp là 2235 hồ sơ.

            Tình hình trả kết quả, Bộ phận đã trả 2.863 hồ sơ các loại, gần 100% số hồ sơ được trả trước và đúng hạn. Trong đó: Lĩnh vực đầu tư trong nước đã trả 94 kết quả trước thời hạn, 14 kết quả đúng hạn, không có kết quả  trễ; Lĩnh vực đầu tư nước ngoài và đầu tư theo đối tác công tư (PPP) có 197 kết quả sớm hạn, 44 kết quả đúng hạn, không có kết quả trễ; Lĩnh vực đầu tư công (xây dựng cơ bản) có 255 kết quả sớm hạn, 35 kết quả đúng hạn và không có kết quả trễ; Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có 1.864 kết quả sớm hạn, 358 kết quả đúng hạn và 2 kết quả trễ;

           Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và đầu tư đã nhận được 106 lượt đánh giá của công dân, doanh nghiệp; trong đó: Đánh giá rất hài lòng có 105 lượt chiếm tỷ lệ 99,06%; Hài lòng có 1 lượt chiếm 0,94% và không có lượt đánh giá không hài lòng.

          Việc tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm số lần đi lại giao dịch và nhận kết quả nhanh hơn so với trước đây; Cơ sở trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, cán bộ được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC được nghiên cứu và tập huấn đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ nên đã đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đa số các thủ tục hành chính được giải quyết sớm và đúng thời hạn quy định, từng bước tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên môn hóa trong giải quyết công việc của mỗi cán bộ, công chức; Một số thủ tục hành chính đơn giản liên quan đến lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nộp qua mạng đăng ký kinh doanh điện tử.

           Để việc tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo về mặt thời gian và nhận được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đề xuất thực hiện tốt một số công việc sau: Cần sớm lắp đặt máy gọi công dân nộp hồ sơ tại quầy tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh và số điện thoại để công dân liên hệ khi hỏi các thủ tục liên quan đến Đăng ký kinh doanh. Khắc phục một số lỗi do phần mềm để đảm bảo việc theo dõi những hồ sơ đang xử lý, hồ sơ bổ sung và hồ sơ trả kết quả. Trung tâm Hành chính công sớm đưa thủ tục xin ý kiến các ngành trên phần mềm Hệ thống tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo đúng thời gian quy định.

          Tuy nhiên, do đặc thù công việc thường xuyên phải phối hợp và giải quyết giữa nhiều bộ phận, phòng, đơn vị, vì vậy trong 6 tháng cuối năm, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục phát huy những ưu điểm khắc phục nhược điểm để việc tiếp nhận và trả kết quả luôn đảm bảo tính hiệu lực, tính hiệu quả và kiến tạo nhiều giá trị phục vụ cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp./. 

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3151

Đã truy cập : 43139504