Đề án xây dựng và phát triển mô hinh chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh

16/10/2020 08:27 Số lượt xem: 102

     Ngày 13/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh.

Hiệu ứng tích cực từ sản xuất rau an toàn ở Bắc Ninh

Sản xuất an toàn giúp các mô hình sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Ninh có hiệu quả cao(Ảnh sưu tầm)

        Hiện nay, tình hình an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó không chỉ diễn ra ở các nước đang phát triển, kém phát triển mà còn ở cả những nước phát triển, có trình độ khoa học – công nghệ tiên tiến. Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của người tiêu dùng.

        Trước thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần xây dựng chuỗi nông sản an toàn khép kín nhằm tạo ra nhiều nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng, cung cấp ổn định cho xã hội. Giúp người dân an tâm khi sử dụng nông sản an toàn có đầy đủ thông tin nguồn gốc.

        Đối tượng thực hiện Đề án là sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật, nông sản có nguồn gốc động vật, sản phẩm thủy sản, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chủ lực của địa phương. Các công đoạn sản xuất kinh doanh theo chuỗi.

        Mục tiêu của Đề án là có thể xây dựng mô hình điểm các chuỗi sản xuất thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng và phát triển các thương hiệu nông, lâm, thủy sản của tỉnh.

      Cụ thể, giai đoạn 2020-2022, triển khai xây dựng 03 mô hình sản xuất ban đầu đảm bảo an toàn thực phẩm bao gồm: 01 mô hình rau, quả theo hướng VIETGAP, 01 mô hình nuôi cá lồng theo hướng VIETGAP và 01 mô hình nuôi lợn theo hướng VIETGAPHP. Bên cạnh đó, tiến hành xác nhận 11 điểm cung ứng thực phẩm an toàn bao gồm: 05 chuỗi rau, 03 chuỗi lợn, 03 chuỗi cá.

      Giai đoạn 2022-2025, tiếp tục duy trì triển khai và nhân rộng các hoạt động đã đạt được của giai đoạn 2020-2022. Tiến hành rà soát các vùng sản xuất an toàn, các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản. Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng mô hình chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm an toàn; việc xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn là nhiệm vụ trọng tâm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

      Đề án đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước các cấp ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến cho người dân các kiến thức trong sản xuất, kinh doanh nông sản theo chuỗi.

       Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả đề án. Định kỳ đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

       Chi tiết của Quyết định xem tại đây./.

       http://bacninh.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat?id=28196487

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6598

Đã truy cập : 43871635