Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy nước mặt Bắc Ninh

07/05/2018 10:32 Số lượt xem: 306

Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 1306/UBND-XDCB về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh – giai đoạn 2 công suất 25.000 m3/ngày đêm.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố dự án đầu tư có sử dụng đất tại văn bản trên theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu khẩn trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy nước mặt Bắc Ninh – giai đoạn 2 công suất 25.000 m3/ngày đêm.

 

(Gửi kèm Văn bản).

Nguồn: Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3230

Đã truy cập : 43088705