Đăng công bố Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh

17/06/2019 08:21 Số lượt xem: 202

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019 để công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư gồm 01 dự án đầu tư, với các nội dung như sau:

+ Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ;

+ Địa điểm thực hiện dự án: Tại tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

+ Diện tích: khoảng 1,2 ha;

+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 339.000.000.000 đồng;

+ Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm.

  • UBND tỉnh giao: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; UBND huyện Yên Phong tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư trên Cổng thông tin điện tử và thông báo tới UBND xã Đông Thọ và cộng đồng dân cư nơi có đất thực hiện dự án biết, thực hiện.

Các đơn vị được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 11/6/2019  

 

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3279

Đã truy cập : 43497467