Đại hội Chi bộ 1 - Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2023

06/02/2020 13:11 Số lượt xem: 185

Chiều ngày 14/01/2020, Chi bộ 1- Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở dự và phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Đảng uỷ, cơ quan chúc mừng Đại hội

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 25/11/2019 về kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi bộ 1 – Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (Chi bộ 1) hiện có 15 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ 1 đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác: Thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm HCC tỉnh với 55 thủ tục; thực hiện hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, kế toán; Tổ chức tốt gặp mặt doanh nghiệp hằng năm; xây dựng các quy định về trình tư, thủ tục đầu tư ngoài KCN trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký nâng lên tầm cao mới với nhiều thủ tục được giải quyết trong ngày.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ1 thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mgười lao động. Chi bộ 1 cũng đã triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương khoá XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư VI. Số lượng đảng viên tham gia học tập đạt 100%, các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều gắn việc học tập, quán triệt các Nghị quyết lớn của Đảng với việc đánh giá kiểm điểm thực hiện công tác và thực hiện chương trình hành động cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ1 cử 01 quần chúng tích cực đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đề nghị Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Đảng khối các cơ quan và doanh nghiệp chuẩn y kết nạp 01 đồng chí đảng viên mới - đạt chỉ tiêu đại hội chi bộ đề ra; đề nghị Đảng uỷ cấp trên cử 02 đồng chí đi học chương trình cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị; năm 2017 có 93,7% đảng  viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2018 có 93,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019 có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để góp phần xây dựng Chi bộ 1 ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy hết được vị trí, vai trò của đơn vị, đồng thời, tạo động lực phát triển cho từng đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ 1 phấn đấu: 100% cán bộ đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân sau học tập; 100% cán bộ đảng viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Cán bộ, viên chức, lao động không vi phạm pháp luật, bản thân và gia đình không mắc tệ nạn xã hội; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 01 đảng viên mới; trên 50% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn.

Đại biểu thực hiện bỏ phiếu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Uỷ viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ 1 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Quang Thành đề nghị Chi bộ 1 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra những cách làm mới, các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, giữ mối quan hệ với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng uỷ, cơ quan tặng hoa chúc mừng

Cấp uỷ Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2023

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy mới gồm 3 đồng chí, trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

​Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2023./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3958

Đã truy cập : 43696284