Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4181 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,349,741
Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2013

Năm 2013, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh thuận lợi và những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và dự báo tình hình; Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm và đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/01/2013 về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 đạt nhiều kết quả tích cực.

  I. Những kết quả chủ yếu

  Sáu tháng đầu năm 2013, tổng GDP của tỉnh theo giá cố định 1994 ước 6.918,4 tỷ đồng, đạt 46,2% KH năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2012; theo giá so sánh 2010 ước 28.294,5 tỷ đồng, đạt 44,4% KH năm, tăng 13,2%; trong đó, khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 2.248,1 tỷ đồng, đạt 55,4% KH năm, giảm 1,4%; Công nghiệp và xây dựng 21.819,7 tỷ đồng, đạt 43,8%, tăng 16,7%; Dịch vụ 4.226,8 tỷ đồng, đạt 42,9%, tăng 5,3%.

  Kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về phát triển Kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm theo giá thực tế ước 332.749,7 tỷ đồng, tăng 87,7% so cùng kỳ; theo giá so sánh năm 2010 ước 274.262,6 tỷ đồng, đạt 57% KH năm, tăng 82,1% so cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước 256.916 tỷ đồng, tăng 94,4%, chiếm tỷ trọng 93,7%. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong nước và dân doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sản phẩm hàng hóa tồn đọng lũy kế tiêu thụ chậm, sức mua của thị trường còn yếu, một số mặt hàng tồn kho vẫn khá cao, khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm còn thấp, lãi suất vay tín dụng mặc dù được giảm dần song doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn vay, giá điện, nhiên liệu tiếp tục điều chỉnh tăng lên... nhưng đã có dấu hiệu phục hồi: khu vực nhà nước, 6 tháng ước đạt 960,1 tỷ đồng (giá so sánh 2010), giảm 18,3% so cùng kỳ năm 2012; ngoài nhà nước, đạt 16.386,1 tỷ đồng, giảm 5,4%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước 256.916 tỷ đồng, tăng 94,4%, chiếm tỷ trọng 93,7%.

Sản phẩm chủ yếu: Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao là bia tăng 13,6%, giấy tăng 7,4%, sản phẩm kim loại tăng 2,6%, điện thoại di động tăng 15,9%, máy in lase tăng 10%... Tuy nhiên, một số lượng khá lớn nhóm các mặt hàng công nghiệp chủ yếu bị sụt giảm như gạch xây dựng giảm 19,5%, thức ăn gia súc giảm 23,4%, men bia giảm 34,5%, bình đun nước nóng giảm 15,1%, bột lúa mì giảm 16,7%...

1.2. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, lượng mưa ít, mực nước trên các triền sông thấp đã gây khô hạn cục bộ, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tháng 4; giá giống và vật tư phân bón ở mức cao đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp. Được sự chỉ đạo kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn nên kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục ổn định, giá trị sản xuất ước 4.651,9 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 55,8% KH năm; tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2012 - 2013 ước 49.627 ha; trong đó, diện tích cây lúa là 36.376 ha. Cơ cấu trà, giống lúa chuyển dịch theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa chất lượng cao. Sản lượng lương thực có hạt ước 248.019 tấn; năng suất lúa ước 68,2 tạ/ha (giảm 0,6 tạ/ha so với cùng kỳ).

Cụ thể: Hầu hết các cây trồng chính vụ đông xuân giảm cả về diện tích, sản lượng đồng thời chịu ảnh hưởng của yếu tố giá cả, chi phí sản xuất tăng (đầu vào tăng, đầu ra giảm) nên giá trị sản xuất trồng trọt giảm 3,6%.

  Trong chăn nuôi, do tác động của dịch bệnh, giá bán sản phẩm giảm và nạn buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm nên chăn nuôi gia cầm giảm cả về tổng đàn, giảm 2,4% và sản lượng thịt, giảm 3,7%. Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn (chiếm tỷ trọng lớn nhất) tăng cả về đầu con, tăng 1,6% và sản lượng thịt hơi xuất chuồng, tăng 4,9%. Tính chung, sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng đạt 49,3 nghìn tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ 2012; bên cạnh đó các sản phẩm chăn nuôi khác tăng từ 7-10% nên GTSX ngành chăn nuôi (giá so sánh 2010) ước 1.764 tỷ đồng, tăng 3,2%, cũng chưa bù được mức giảm của ngành trồng trọt.

Nuôi trồng thuỷ sản, tuy diện tích giảm (ước 5.334 ha) nhưng nhờ ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật nên sản lượng nuôi trồng tăng 4,5%, tính chung sản lượng thuỷ sản ước 17.071 tấn, tăng 4,1% và GTSX ước 439,8 tỷ đồng, tăng 4%.

Về lâm nghiệp, toàn tỉnh đã trồng 165.444 cây phân tán, đạt 41,4% KH năm, tăng 31,6% so cùng kỳ; trồng rừng mới 4,6 ha, giảm 77,2% so với cùng kỳ; chăm sóc 62,9ha rừng, tăng 40,4%. GTSX ước 6,7 tỷ đồng.

1.3. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ: Sáu tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 16.073,6 tỷ đồng, đạt 47,3% KH năm, tăng 16,5% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ đề ra, CPI tháng 5 tăng 2,38% so tháng 12/2012.

Ngoại thương: Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước 11.050 triệu USD, đạt 77,8% KH năm, tăng 109,6% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 toàn quốc; trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn FDI ước 10.988 triệu USD, tăng 110,8%, chiếm 99,4% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn; Nhập khẩu ước 9.899 triệu USD, đạt 77,6% KH năm, tăng 118% (xuất siêu 1.151 triệu USD).

Vận tải: Khối lượng vận chuyển hàng hoá ước 12.360 nghìn tấn, đạt 43,1% KH năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá ước 811.100 nghìn tấn.km, đạt 62,1%, tăng 6,5%; Vận chuyển hành khách ước 6.100 nghìn người, đạt 47,8%, tăng 5,3%; luân chuyển hành khách ước 221.500 nghìn người.km, đạt 58,4%, tăng 2,9%.

Du lịch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, xuất bản cẩm nang du lịch và đầu tư nhân sự kiện năm du lịch Đồng bằng sông Hồng; nhiều sự kiện văn hoá và lễ hội truyền thống lớn được tổ chức như: Hội thi hát Quan họ đầu xuân, hội Lim; lễ hội Kinh Dương Vương; kỷ niệm 120 năm Ngày dời chuyển Văn Miếu Bắc Ninh từ sơn phận Thị cầu về núi Phúc Đức (1893-2013); lễ kỷ niệm 60 năm ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2013); chương trình nghệ thuật "Về miền Quan họ"... Lượng du khách đến Bắc Ninh tăng cao, năm tháng đầu năm, tổng lượt khách ước đạt 188.220 lượt, đạt 54% KH năm; tổng ngày khách ước 213.900 ngày, đạt 61%, tăng 3% so với cùng kỳ; doanh thu ước 166,6 tỷ đồng, đạt 68% KH năm.

Bưu chính viễn thông: Nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ viễn thông đã bão hoà nên số khách hàng đăng ký mới có xu hướng giảm. 6 tháng đầu năm, phát triển mới 56.500 thuê bao điện thoại, giảm 18,3% so với cùng kỳ; 7.000 thuê bao Internet, tăng 7,2%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.206 nghìn thuê bao điện thoại, đạt 113,8 thuê bao/100 dân; 71.043 thuê bao internet, mật độ 6,72 thuê bao/100 dân.

1.4. Đầu tư phát triển

Do nguồn vốn có hạn, nhu cầu đầu tư lớn, cùng với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ của Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 22 của UBND tỉnh, ưu tiên đầu tư cho các công trình cấp bách trong các lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, y tế, giáo dục, điều chỉnh mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, phát huy tổng hợp nguồn lực, công bằng, chú ý đến những xã khó khăn và các công trình trọng điểm như Dự án đường nối TL282 - cầu vượt sông Đuống; dự án cải tạo nâng cấp TL295B; dự án xây dựng Trường THPT chuyên Bắc Ninh; dự án xây dựng công viên Hồ điều hòa Văn Miếu... nên 6 tháng đầu năm tổng vốn nhà nước đầu tư ước 1.229 tỷ đồng, tăng 41,3%. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình trọng điểm còn hạn chế dẫn tới khối lượng cần hoàn thành chưa đáp ứng tiến độ, cần phải có giải pháp huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ của các dự án. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp và cơ sở kinh tế gặp nhiều khó khăn, hạn chế đầu tư nên vốn ngoài nhà nước ước 3.954,6 tỷ đồng, giảm 25,7%. Tính chung, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước 8.637,8 tỷ đồng, giảm 9,4% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất xây dựng ước 3.028,4 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), giảm 10,1% so cùng kỳ; trong đó, khu vực ngoài nhà nước là 2.838,6 tỷ đồng, giảm 10,4%.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tỉnh chú trọng công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 duy trì trong top 10 tỉnh có chỉ số PCI tốt nhất để tiếp tục thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tổ chức thành công buổi gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “Bắc Ninh chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp”; họp báo công bố Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh với sự tham gia của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; Công ty TNHH Fujikin Việt Nam khánh thành đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đang triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư 1 tỷ USD; khởi công Cannon, công ty Konishi. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới GCNĐT cho 40 doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 177,82 triệu USD; cấp GCNĐT điều chỉnh tăng vốn 13 lượt dự án đầu tư nước ngoài với mức vốn tăng thêm 54,55 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh 232,37 triệu USD; Cấp GCNĐT mới 15 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.149,91 tỷ đồng; Cấp GCN ĐKDN 371 doanh nghiệp, 23 chi nhánh và VPĐD, tổng vốn đăng ký 1.670,3 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn có 399 đơn vị đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh 4.597,46 triệu USD; 687 dự án đầu tư trong nước được cấp GCN đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh 75.959 tỷ đồng; 6.104 doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 99.063 tỷ đồng. Để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài (đặc biệt đối với dự án của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam) cần thực hiện các giải pháp để khuyến khích, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu kiểm, quản lý doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cơ chế “một cửa hiện đại”.

1.5. Thu, chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước 4.805,2 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán, tăng 16,6% so cùng kỳ, trong đó, thu từ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao, ước 1.120 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán, tăng 61,6% so cùng kỳ. Tổng thu nội địa đạt 51,6% dự toán, tăng 45,9% so với cùng kỳ, trong đó, thu thuế, phí đạt 55% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước 3.551,8 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, tăng 25,7% so cùng kỳ, trong đó, chi đầu tư phát triển 970 tỷ đồng, đạt 55%, tăng 37,9% so cùng kỳ.

Hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định, đảm bảo được khả năng thanh khoản, hoạt động tín dụng được kiểm soát, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện tốt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP quy định về kinh doanh vàng. Tổng nguồn vốn huy động tín dụng ước 28.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so cuối năm 2012; tổng dư nợ cho vay ước 30.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm 31/12/2012, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ giảm, từ gần 8% vào thời điểm cuối năm 2012 xuống còn 3,6%. Tổng thu tiền mặt ước 97.085 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt ước 96.135 tỷ đồng, bội thu tiền mặt 950 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.1. Giáo dục - Đào tạo

  Năm học 2012-2013 với chủ đề "Năm học xây dựng kỷ cương và nâng cao chất lượng", tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện, là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi với 100% số xã, phường, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, là tỉnh thứ 2 trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục; chất lượng đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn có bước đột phá; triển khai thực hiện phân luồng, hướng nghiệp. Hoàn thành tốt việc tổ chức kỳ thi hết năm học 2012-2013 cho các cấp học. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, có 38/54 thí sinh dự thi đạt giải (trong đó, có 2 giải nhất, 10 giải nhì, 12 giải ba và 14 giải khuyến khích), có 05 học sinh tham gia dự thi chọn đội tuyển đi thi quốc tế, 01 học sinh được gọi bồi dưỡng dự thi quốc tế môn Sinh học; kết quả thi tốt nghiệp PTTH đạt 99,07%.

  Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả và có sức lan tỏa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; chú trọng công tác dạy và học Tiếng Anh, Tin học cho học sinh tiểu học. Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học thực hiện tích cực, toàn tỉnh hiện có 368 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 80%; các cấp học có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia được công nhận cao nhất cả nước; thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hóa tr­ường, lớp học, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 95,4%, riêng khối phổ thông đạt 97%. Đề án "Sữa học đường cho trẻ mầm non"; Đề án tăng cường đầu tư kinh phí nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học đồng bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa trang bị cho các trường học giai đoạn 2013-2017 được triển khai.

  2.2. Hoạt động Y tế

          Công tác y tế dự phòng, phòng chống các bệnh xã hội, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng; chất lượng khám chữa bệnh nâng lên. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức tiêm chủng đầy đủ miễn dịch cơ bản 14.028 trẻ dưới 1 tuổi, đạt 48,9% KH năm; tiêm AT+2 cho 13.083 phụ nữ mang thai, đạt 48,2% KH năm; phẫu thuật 1.213 bệnh nhân chống mù lòa; thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 4.986 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tư­ợng chính sách xã hội, cho trẻ em dưới 6 tuổi; khám chữa bệnh tổng số 584.691 lượt người, công suất sử dụng giường bệnh đạt 106,7%. Mạng lưới dân số kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến xã duy trì hoạt động, số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 42.923 người, đạt 73,6% KH năm. Các chương trình y tế quốc gia được quan tâm chỉ đạo, đầu tư và tổ chức thực hiện tốt.

2.3. Hoạt động văn hoá, thông tin và thể dục thể thao

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình sôi nổi, phong phú, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước và của tỉnh nổi bật như: tuyên truyền tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và đón xuân năm mới Quý Tỵ 2013; kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"; cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm du lịch Quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2013...; tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ năm 2013” và Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ”; Lễ hội 50 năm phong trào "nghìn việc tốt"; Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với trên 50% số làng, khu phố văn hóa và 87% số gia đình trên địa bàn được công nhận là làng, khu phố, gia đình văn hóa; duy trì thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực sự có chuyển biến trong các tầng lớp dân cư. Tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn thực hiện tốt việc quản lý di tích; đến nay, toàn tỉnh có 479 di tích được xếp hạng, tăng 3,2% so với cùng kỳ; đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với 05 di tích (Chùa Phật Tích, Đền Đô, Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp).

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì; tổ chức thành công nhiều giải thể thao cấp tỉnh như: Giải Cầu lông - Quần vợt truyền thống đầu xuân 2013, giải chạy “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” Cúp Báo Bắc Ninh năm 2013, giải Vô địch Vật tự do - Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh năm 2013, Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế Cup LienVietPostBank năm 2013. Cử đoàn vận động viên tham dự giải cúp vật tự do - cổ điển toàn quốc tại Thái Nguyên, giải vô địch vật trẻ Đông Nám Á tại Thái Lan, giải cúp câu lạc bộ boxing nam nữ toàn quốc tại Đà Nẵng... đạt nhiều thành tích quan trọng.

Nâng cao chất lượng và thời lượng phát sóng phát thanh - truyền hình, thực hiện sản xuất 1.086 chương trình truyền hình, với 13.350 tin, bài sản xuất mới đạt 49% kế hoạch giao; 543 chương trình phát thanh, với 6.850 tin, bài sản xuất mới đạt 49%; 338 chương trình trên trang Thông tin điện tử, với 2.028 tin, bài sản xuất mới. Phát sóng 3.198 giờ truyền hình, 453 giờ phát thanh đạt chất lượng tốt; upload 362 chương trình truyền hình, 181 chương trình phát thanh; tích cực chuẩn bị cho phát sóng vệ tinh.

2.4. Lao động - việc làm và các công tác xã hội khác

Toàn tỉnh giải quyết việc làm 10.520 lao động, đạt 40,5% KH năm, giảm 22,1% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu lao động 700 người, đạt 39% KH năm, giảm 45%; tổ chức 65 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số học viên tham gia 1.950 lao động đạt 21% KH năm.

Công tác chăm sóc người có công tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt, trong dịp tết Quý Tỵ, thăm hỏi và tặng quà 100% người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và hộ nghèo trên địa bàn; đưa, đón 1.119 người có công đi điều dưỡng đợt 1 năm 2013. Cấp 35.316 thẻ BHYT cho 100% số người nghèo. Tổng kết 10 năm hoạt động ngân hàng chính sách xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm...

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được coi trọng, tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết cho 1.858 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổng kinh phí là 354,5 triệu đồng; khám sàng lọc miễn phí cho 293 cháu bị dị tật về mắt và 289 cháu bị dị tật vận động, 121 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật cho 18 cháu bị các dị tật về mắt…

Công tác phòng chống ma tuý, mại dâm được đẩy mạnh, tập trung vào công tác tuyên truyền phòng, chống; xây dựng quy chế cai nghiện ma túy, cai nghiện tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại trung tâm và cộng đồng. Tăng mức trợ cấp và đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; mức hỗ trợ và đóng góp đối với người sau cai nghiện ma túy.

3. Hoạt động khoa học công nghệ, tài nguyên và bảo vệ môi trường

3.1. Khoa học và công nghệ

  Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013 theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra; tổ chức triển khai thực hiện 30 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ; trong đó, có 26 đề tài, dự  án mới; 4 đề tài, dự án chuyển tiếp; tổng kinh phí sự nghiệp khoa học được phê duyệt 29,5 tỷ đồng. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ tiếp tục được duy trì; tư vấn, hướng dẫn 16 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; kiểm định, hiệu chuẩn 461 phương tiện đo các loại; 147 mẫu sản phẩm; áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy 12 sản phẩm. Hoạt động thông tin khoa học công nghệ được đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, phổ biến khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

3.2. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) được Chính phủ phê duyệt; xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đối với 8 huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; đất lấn, chiếm; tự chuyển mục đích sử dụng trái phép sang đất ở trên địa bàn tỉnh; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản trên đất. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và đôn đốc triển khai dự án đất thực hiện chậm tiến độ; tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đất dân cư, dịch vụ; ban hành “Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh”; Quyết định phê duyệt quy hoạch khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Triển khai Dự án xử lý ô nhiễm các kho tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Hương Vân, huyện Tiên Du. Tổ chức thành công Lế mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2013 với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”; triển khai lập dự án đầu tư xây dựng mở rộng Vườn cò Đông Xuyên (giai đoạn 2); đẩy nhanh Dự án xử lý nước thải tập trung thuộc Hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

4. Công tác nội chính

4.1. Công tác Nội vụ

Công tác nội vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến, triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013; thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Đến nay đã có 12/20 cơ quan cấp tỉnh, 8/8 UBND cấp huyện, 126/126 UBND cấp xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 5 Sở, ngành, 8 huyện, 34 xã đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa hiện đại. Công tác tổ chức, cán bộ công chức được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công chức; triển khai tuyển dụng công chức cấp xã.

Thực hiện tốt công tác tôn giáo, động viên tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua yêu nước; nắm bắt tình hình hoạt động, cơ sở thờ tự tôn giáo ở các địa phương.

          Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, nâng cao tinh thần, trách nhiệm người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất; cụ thể: xét duyệt và khen thưởng thường xuyên: 75 tập thể, 46 cá nhân; thưởng nóng cho 01 tập thể; tiếp nhận và thẩm định 91 hồ sơ đề nghị khen cao năm 2012: Huân chương độc lập hạng 3: 01 tập thể; huân chương lao động hạng 2: 01 tập thể, 04 cá nhân; Huân chương lao động hạng 3: 05 tập thể, 23 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 17 tập thể, 42 cá nhân; chiến sỹ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân.

4.2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

Tăng cường công tác thanh tra và xử lý vi phạm; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp 1.598 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 292 lượt so với cùng kỳ), có 13 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 414 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 132 đơn); trong đó, đơn thư đủ điều kiện xử lý là 1.343 đơn thư; đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp là 113 đơn thư, đã giải quyết 85/113 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 75%. Toàn ngành Thanh tra thực hiện 80 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 412 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; đã kết thúc và có kết luận 67 cuộc; kiến nghị xử lý về kinh tế 7.179,8 triệu đồng.

Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Hội nghị TW5 (khóa XI) về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng.

4.3. Công tác Tư pháp

Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 được triển khai có trọng tâm, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đạt kết quả tốt. Đã tổ chức được 1.710 hội nghị, với trên 84.000 ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý, đăng ký hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở.

4.4. Quốc phòng - An ninh, trật tự xã hội

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo cơ quan và các đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm nội dung, thời gian, chất lượng, an toàn. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2013 với tổng chỉ tiêu 1.000 công dân đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức đón nhận 756 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và hoạt động văn hoá lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, tập trung giải quyết các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh đô thị. Tập trung chỉ đạo các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT thu được nhiều kết quả, đáng chú ý là: điều tra làm rõ 279/400 vụ phạm pháp hình sự, mở rộng điều tra làm rõ 113 vụ, đạt tỉ lệ 76,4%; xác minh, điều tra 90 vụ việc, 145 đối tượng, thiệt hại ước trên 40 tỷ đồng; phát hiện bắt 161 vụ, 208 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 74,25g Heroin, 1.615,7g ma túy tổng hợp; bắt 263 vụ, 1.206 đối tượng đánh bạc, thu giữ 1,2 tỷ đồng; phát hiện 102 vụ vi phạm pháp luật về môi trường... Công tác thi hành án dân sự đat được một số kết quả tích cực, đạt tỷ lệ giải quyết xong về vụ việc đạt 70,7% và về tiền đạt 29,4%.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản ra quyết định xử phạt 28.242 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, thu nộp kho bạc 20,3 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.315 trường hợp.

II. Đánh giá chung

Với sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và điều hành quyết liệt, tập trung, kịp thời, có hiệu quả của UBND tỉnh, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực:

1. Kinh tế vượt qua khó khăn, tăng trưởng khá, theo giá cố định 1994 tổng sản phẩm GDP tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2012, theo giá so sánh 2010 tăng 13,2%; Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao (tăng trưởng 18,6% so cùng kỳ); GTSX tăng 82,1%; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 11 tỷ USD, đứng thứ 2 toàn quốc và xuất siêu trên 1,1 tỷ USD; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài, khánh thành đưa vào hoạt động Nhà máy của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam; tạo thuận lợi để mở rộng dự án đầu tư mới của Tập đoàn Samsung;

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16,5% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, đáp ứng mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ; CPI tháng 5 tăng 2,38% so tháng 12/2012;

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1792 và Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý đầu tư được tăng cường, đặc biệt là những nỗ lực trong thực hiện các dự án trọng điểm và công trình cấp bách; hoàn thành rà soát, phân loại các dự án đầu tư và phương án xử lý theo Kế hoạch 22 của UBND tỉnh; có bước chuyển biến mới về trật tự, kỷ cương đô thị; bước đầu tập trung xử lý các vi phạm luật đê điều, công trình thủy lợi, đất đai, tài nguyên và môi trường;

4. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật lớn như chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ năm 2013”, lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ”; lễ hội 50 năm phong trào "Nghìn việc tốt"; giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp LienVietPostBank.

5. Tích cực triển khai và tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

6. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; tặng quà tết cho 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;

7. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đơn thư khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm;

8. Công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, tập trung, quyết liệt và hiệu lực, hiệu quả./.

1 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   08C16  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn