Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4183 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,357,343
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012

          1. Tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật đấu thầu. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khoá XII số 38/2009/QH12, Nghị định 85/209/NĐ-CP; tình hình áp dụng các thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa) hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn; báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo hồ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn; thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo Đầu thầu và thông tư quy định chi tiết về kiểm tra trong công tác đấu thầu.

          Về các nội dung trên đã được tỉnh triển khai thực hiện tới các Sở, ban, ngành và các địa phương; Theo đó tại các hội nghị giao ban XDCB hàng quý và cả năm của UBND tỉnh, đều có đánh giá tình hình công tác quản lý đấu thầu của các ngành và các địa phương. Từ đó UBND tỉnh có những chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý đấu thầu và đặc biệt là việc khuyến khích thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu. Đến nay việc thực hiện của các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư cơ bản đã đi vào nền nếp.

          2. Tình hình thực hiện việc phân cấp trong đấu thầu theo tinh thần của Luật sử đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII số 38/2009/QH12 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

          Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2009; trong đó Điều 2 của Luật sửa đổi bổ sung có bổ sung một số nội dung của Luật Đấu thầu. Theo đó việc phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện: Phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu. Đây là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu và tiết kiệm được thời gian trong đấu thầu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm giảm thiểu thời gian về thủ tục hành chính.

          Theo đó địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung văn bản số 1216/UBND-XDCB ngày 09/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v thực hiện công tác đấu thầu tại các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 V/v quy định thẩm quyền quyết định mua sắm trong đấu thầu và thẩm định đối với gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          Nhìn chung bên cạnh những cơ quan, đơn vị, các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện khá tốt về công tác đấu thầu nhưng vẫn còn một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu như: Lạm dụng hình thức chỉ định thầu, chưa tuân thủ các mốc thời gian trong đấu thầu làm chậm chễ quá trình đấu thầu. Công tác báo cáo về đấu thấu, kết quả lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư theo quy định chưa kịp thời, nội dung báo cáo không đảm bảo đầy đủ số liệu, công tác thẩm định, phê duyệt dự toán làm cơ sở xác định giá gói thầu của chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa đúng với quyết định đầu tư của UBND tỉnh dẫn đến phải chỉnh sửa lại gói thầu. Công tác quản lý đấu thầu và xử lý tình huống đấu thầu một số chủ đầu tư còn lúng túng làm chậm tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện.

          3. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 24/10/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu và các dự án đầu tư dử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

          Thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 24/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đã quán triệt tới các ngành, địa phương, các chủ đầu tư để thực hiện ; Trong năm 2012 tỉnh Bắc Ninh không có gói thầu nào thực hiện theo hình thức EPC.

          4. Nhận xét về đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu:

         Về cơ bản cán bộ Ban quản lý dự án các Sở; Ban; Ngành thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; năng lực tham gia hoạt động đấu thầu đảm bảo và đáp ứng theo yêu cầu quy định. Riêng cán bộ cấp phường, xã, thị trấn (cấp xã) còn có hạn chế và thiếu kinh nghiệm, từ đó hầu hết các gói thầu do cấp xã làm chủ đầu tư đầu phải thuê đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ trong việc lựa chọn nhà thầu.

          5. Kiến nghị phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2013:

          * Phương hướng nhiệm vụ:

          - Tăng cường công tác thanh - kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ đối với chủ đầu tư về các hoạt động liên quan đến công tác đấu thầu. Theo đó tiến hành thanh - kiểm tra định kỳ và đột xuất đảm bảo tối thiểu hàng năm có 20% số dự án đang triển khai ở các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

          - Tổ chức từ 01 đến 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đấu thầu, đấu thầu qua mạng cho các đơn vị chủ đầu tư, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thời gian dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2013.

           * Kiến nghị:

           Có quy định riêng về đấu thầu với cấp xã, phường nhằm đưa hoạt động đấu thầu đi vào nền nếp;

           Có chế tài cụ thể về công tác quản lý trong công tác đấu thầu và chế độ báo cáo của chủ đầu tư.

Bài viết liên quan khác:

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn